Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartkowiak   609 602 633   kancelaria@krpbartkowiak.pl ZMIANA ADRESU:   Zacisze 10a   64-100 Leszno  woj. wielkopolskie

Prawo spółek

i obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria kompleksowo doradza przedsiębiorcom działającym w formie spółek prawa handlowego oraz  osobom fizycznym prowadzącym działalności gospodarcze. W ramach tej specjalizacji kancelaria oferuje min.:

  • obsługę prawną w zakresie zakładania spółek prawa handlowego, ich przekształcanie, likwidację, zmiany w funkcjonowaniu spółek, podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji, sprzedaży lub obciążenia udziałów,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów i statutów spółek oraz ich zmian,
  • przygotowywanie zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, oraz opracowanie projektów uchwał organów spółek handlowych i protokołów zgromadzeń,
  • opracowywanie i opiniowanie umów z członkami zarządu oraz prokurentami,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami w toku postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej członków organów spółek, postępowań z zakresu uchylania i stwierdzenia nieważności  uchwał zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
  • reprezentowanie Klientów w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego, w tym przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz kompleksowa obsługa w ramach tego postępowania, a także przygotowywania wniosków o zgłoszenie wierzytelności.
telefon:

609 602 633

adres: email:

64-100 Leszno, ul. Zacisze 10a

kancelaria@krpbartkowiak.pl

dane firmy:

NIP: 697-222-38-60 REGON: 361481830

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartkowiak