Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartkowiak   609 602 633   kancelaria@krpbartkowiak.pl ZMIANA ADRESU:   Zacisze 10a   64-100 Leszno  woj. wielkopolskie

Umowy cywilnoprawne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa kontraktowego. Sporządzamy wszelkie umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami, osobami fizycznymi jak również między konsumentem a przedsiębiorcami, a także konstruujemy umowy niestandardowe, zgodnie z życzeniem Klienta. Sporządzamy również regulaminy świadczenia usług. Kancelaria świadczy  doradztwo prawne związane  z zawieraniem, realizacją i wygaśnięciem (odstąpieniem, rozwiązaniem) umów cywilnoprawnych. W szczególności specjalizujemy się w uzyskiwaniu wszelkich odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych oraz zapłat kar umownych. Posiadamy bogate doświadczenie w opiniowaniu, przygotowywaniu i negocjowaniu umów. Prowadzimy w imieniu Mocodawców korespondencję przedsądową oraz negocjujemy i przygotowujemy projekty ugód. W zakresie roszczeń wynikających z umów reprezentujemy Klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami.

telefon:

609 602 633

adres: email:

64-100 Leszno, ul. Zacisze 10a

kancelaria@krpbartkowiak.pl

dane firmy:

NIP: 697-222-38-60 REGON: 361481830

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartkowiak